Детски център с нов адрес!

Детски център "Малкият принц"
се премести на нов адрес!

Можете да ни намерите на

улица "Свети Отец Паисий" 58, вход В, ет.1, ап.55
Под Телевизионен сервиз